เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
11 มกราคม 2565 28 ครั้ง