เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาดความจุถุง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
10 กุมภาพันธ์ 2565 329 ครั้ง