เปลี่ยนการแสดงผล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 กุมภาพันธ์ 2565 302 ครั้ง