เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสรรค์ จำนวน 2 คัน
11 มีนาคม 2565 350 ครั้ง