เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ
17 มีนาคม 2565 118 ครั้ง