เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ
21 มีนาคม 2565 69 ครั้ง