เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 คัน ของสนามบินคลองหลวง กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินคลองหลวง กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบินสนามบินคลองหลวง และส่วนกลางกองบริหารการบินเกษตร
21 มีนาคม 2565 506 ครั้ง