เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง (ส่วนกลาง)
8 เมษายน 2565 455 ครั้ง