เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจัดซื้อสารฝนหลวงยูเรีย 46%N จำนวน 300 ตัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2565 262 ครั้ง