เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สนามบินนครสวรรค์ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินนครสวรรค์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบินสนามบินนครสวรรค์ จำนวน 455 รายการ
9 พฤษภาคม 2565 424 ครั้ง