เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
12 พฤษภาคม 2565 57 ครั้ง