เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
17 พฤษภาคม 2565 148 ครั้ง