เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศเพิ่มเติม การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ สนามบินนครสวรรค์ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยานสนามบินนครสวรรค์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบินสนามบินนครสวรรค์ จำนวน 455 รายการ
19 พฤษภาคม 2565 531 ครั้ง