เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง
23 พฤษภาคม 2565 396 ครั้ง