เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
30 พฤษภาคม 2565 257 ครั้ง