เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮภ-5285 กทม. จำนวน 34 รายการ
6 มิถุนายน 2565 20 ครั้ง