เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง​ แสงภู่วงค์​ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร​ นำนายรังสรรค์ บุศย์เมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธัญนันท์ นุ่มน้อย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
10 มิถุนายน 2565 42 ครั้ง
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำนายรังสรรค์ บุศย์เมือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวธัญนันท์ นุ่มน้อย นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (115) โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพและวีดีโอ