เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
23 มิถุนายน 2565 10 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ