เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง สำรวจพื้นที่การเกษตร จังหวัดสระบุรี
23 มิถุนายน 2565 8 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ