เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ สำรวจพื้นที่เกษตร จังหวัดตาก
23 มิถุนายน 2565 11 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ