เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทางสื่อวิทยุ
5 กรกฎาคม 2565 23 ครั้ง