เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างรื้อถอนผนัง พื้นและส่วนประกอบอื่นๆ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6 กรกฎาคม 2565 37 ครั้ง