เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรื้อถอนผนัง พื้นและส่วนประกอบอื่นๆ ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
6 กรกฎาคม 2565 174 ครั้ง