เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 59 รายการ
21 กรกฎาคม 2565 161 ครั้ง