เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนยางและเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน 2กศ-4932 กทม. จำนวน 20 รายการ
21 กรกฎาคม 2565 12 ครั้ง