เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางซื้ออะไหล่อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับเครื่องบิน CASA จำนวน 1 รายการ
21 กรกฎาคม 2565 39 ครั้ง