เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ ลำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 กรกฎาคม 2565 313 ครั้ง