เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของกองปฏิบัติการฝนหลวง (ส่วนกลาง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 355 รายการ
23 กรกฎาคม 2565 723 ครั้ง