เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง (e-bidding)
25 กรกฎาคม 2565 1,010 ครั้ง