เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานฝ้าเพดานและงานผนังเบา ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กรกฎาคม 2565 38 ครั้ง