เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 กรกฎาคม 2565 403 ครั้ง