เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
27 กรกฎาคม 2565 577 ครั้ง