เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุฉนวนกันเสียงในผนังเบา จำนวน 1 งาน (งานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) งานดำเนินการเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กรกฎาคม 2565 28 ครั้ง