เปลี่ยนการแสดงผล
นายสุพิศ​ พิทักษ์ธรรม​ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร​ ด้านปฏิบัติการ​ เข้าร่วมพิธีเปิด​​โครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ​ ประจำปี​ 2565​ "ปลูกป่า​ รักษ์ป่า​ สืบสาน​ พระราชปณิธาน"
29 กรกฎาคม 2565 60 ครั้ง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 "ปลูกป่า รักษ์ป่า สืบสาน พระราชปณิธาน" โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 1 กองทัพบก เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความรัก ความสมัครสมานสามัคคี “ร่วมคิด
ร่วมทำ” ของทุกภาคส่วนและประชาชน โดยภายในงานมีพิธีสงฆ์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง ลงในอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม และปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ข้างอ่างเก็บน้ำ ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และจัดกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ มะค่าโมง สนสามใบ มะค่าแต้ กระพี้เขาควาย มะขามป้อม สาธร แดง กระบก ยมหิน และประดู่ป่า เพื่อนำไปโปรย ณ อุทยานแห่งชาติต่างๆ ทั่วประเทศ หลังจากปฏิบัติการฝนหลวงเสร็จภารกิจในแต่ละเที่ยวบินเพื่อเป็นการเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ให้การปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภาพและวีดีโอ