เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 14 รายการ
3 สิงหาคม 2565 799 ครั้ง