เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 3 คัน
3 สิงหาคม 2565 762 ครั้ง