เปลี่ยนการแสดงผล
นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
5 สิงหาคม 2565 169 ครั้ง
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสำเริง แสงภู่วงค์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการบูรณาการ สร้างช่องทางการตลาดสินค้าหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าผ้าไหมที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคม สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานผ้าไหมไทย และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
สำหรับภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมไทย (The 3rd Next Big Silk Designer Contest) และจากคณะทูตานุทูต รวมทั้งร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสินค้าหม่อนไหมจากกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ภาพและวีดีโอ