เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมจัดนิทรรศการ "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดบุรีรัมย์
5 สิงหาคม 2565 12 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ