เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานกระเบื้องพื้นและผนัง (ของงานปรับปรุงอาคาร ที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2565 46 ครั้ง