เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครุภัณฑ์จัดสร้าง ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2565 74 ครั้ง