เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก บินสำรวจพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ จังหวัดตราด
11 สิงหาคม 2565 13 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ