เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง​ สำรวจพื้นที่การเกษตร​ จังหวัดนครราชสีมา​ (ตอนล่าง)
13 สิงหาคม 2565 13 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ