เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกและความต้องการน้ำ​ ของอำเภอหนองเรือ​ จังหวัดขอนแก่น
13 สิงหาคม 2565 17 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ