เปลี่ยนการแสดงผล
ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก​ บินสำรวจพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ​ จังหวัดชลบุรี​ และจันทบุรี
15 สิงหาคม 2565 11 ครั้ง
ภาพและวีดีโอ