เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยานประจำปี และซ่อมครบ ๑๐๐ ชั่วโมงบิน จำนวน ๓๖ รายการ สำหรับใช้งานที่สนามบินคลองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สิงหาคม 2565 33 ครั้ง