เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างทำงานระบบโทรศัพท์ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ของงานปรับปรุงอาคาร ที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2565 26 ครั้ง