เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 47 รายการ
17 สิงหาคม 2565 1,253 ครั้ง