เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารฝนหลวงยูเรีย ๔๖% N จำนวน ๒๕๐ ตัน โดยวิธีคัดเลือก
18 สิงหาคม 2565 38 ครั้ง