เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๒กค-๔๓๗๒ กทม. จำนวน ๑๔ รายการ
18 สิงหาคม 2565 29 ครั้ง