เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงและสติ๊กเกอร์ขุ่น (วัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ) ของงานปรับปรุงอาคารที่ทำการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
19 สิงหาคม 2565 32 ครั้ง